El-bil ladning

 

 

 Infrastruktur.

Det er lagt opp infrastruktur for el-bil lading i alle garasjene våre. For å kunne lade din el-bil, må du få installert en ladeboks. I tillegg må du ha en ladebrikke som fungerer som en nøkkel til din ladeboks. Dette for å hindre at andre kan koble seg på din boks. Disse produktene kan du bestille på følgende link: https://www.evbox.no/produkter

Systemet.

EVBox Business Line er et intelligent, nett-tilknyttet ladesystem som gir mulighet for dynamisk og prioritert lastbalansering som fordeler tilgjengelig kapasitet i det elektriske anlegget mellom de til enhver tid tilkoplede ladbare biler. Hver enkelt ladestasjon inneholder en godkjent strømmåler som logger og måler all bruk av ladestasjonen til korrekt bruker. Alle beboere får en egen (gratis/inkludert) RFID nøkkelring for å starte og stoppe lading ved den ladestasjon de har parkeringsplass. Ladestasjonene er ‘’låst’’ og kan ikke startes/brukes av andre enn de som har godkjent RFID nøkkelring for dette garasjeanlegget. Når lading er startet er også kontaktene i bilen og i ladestasjonen fysisk låst inntil ladesesjonen er stanset. Det vil også bli mulig for de beboere som allerede har Elbilforeningens ladebrikke å bruke denne for å starte og stoppe lading på sin parkeringsplass

Alle ladestasjonene er knyttet til nettet via innebyggede kommunikasjonsmoduler (inkludert i prisen og leveransen). Energiplan leverer alle backoffice tjenester for overvåking og fjernsupport av ladeanlegget.

Tekniske spesifikasjoner.

EVBox Business Line knyttes sammen i eget bus-basert lokalnett i garasjeanlegget. Dette betyr at alle ladestasjonene kan fjernstyres via nettet for betalingsløsninger og lastbalansering.

Fjernstyrt driftsovervåking sikrer mot eventuelle feilsituasjoner. En av ladestasjonene i hvert område i garasjen inneholder nødvendig kommunikasjonsutstyr for nettoppkopling (modem, SIM-kort eller UMTS kontroller). Denne enheten er tilknyttet Energiplans backoffice nett og blir oppgradert via fjernstyring med ny software og funksjonalitet.

Vårt elanlegg i Billingstadlia er et nytt 400 volt anlegg som gir oss de beste forutsetninger med hensyn på reservekapasitet som kan nyttes for elbillading.

Alle ladepunkter tilknyttes elbilen via en Type 2 ladekabel som alle kurante ladbare kjøretøy bruker i dag. EVBox Business Line bruker Type 2 kabel med Modus 3 lademønster noe som er en felles løsning for alle ladbare biler som selges i Europa i dag. Ladeboksen leverer maksimalt 11 kW. Når mange setter bilen til lading samtidig vil den dynamiske prioriteringen tre i funksjon slik at systemsikringen på 63 A utnyttes fult ut, men ikke overbelastes så sikringen går. Når det blir mange brukere vil kapasiteten gå ned. I første omgang hvor det forventes installert få ladere legges hver av de to garasjene på hver sin 63 A kurs. Når antallet ladere øker deles anlegget først i to slik at det blir to 63 A kurser i hver garasje. Vi får da 2x63A 400volt som gir 88 kW. Det kan i et senere stadium være mulig å tredele anlegget noe som gir et tillegg på ca. 43 kW. Utvidelser kan begrenses av Hafslunds nett i området.

Alle ladepunkter har egen kWh måler og RFID leser for automatisk avlesing av ladekort eller nøkkelring (key fob) for å identifisere bruker.

Ladeboks og ladebrikke kan du bestille hos EV-BOX Norge.  Mailadresse: brit.rudlang@evbox.com. Tlf. 90153506.

Mer informasjon om produktene, finner du på www.evbox.com.