Beredskapsplan

 

 

BRANN

                                       Du ser brann eller du lukter brann

Varsle: Alarmen utløses automatisk ved røk i rom med detektor. Oppdager du brann før alarmen utløses trykk på nærmeste alarmknapp. Varsle brannvesenet på telefon 110.
Redde: Sjekk om noen trenger din hjelp.
Slokke: Ved mindre branntilløp, forsøk å slukke brannen med tilgjengelig slukkeutstyr.
Evakuere: Forlat bygningen raskest mulig. Lukk dører og vinduer, men ikke lås inngangsdøren dersom det brenner hos deg. Samling ved bommen i gangveien mot stasjonen mellom sameie I og II.
Stenge gass: Dersom det er mulig for deg, steng av gassen til den seksjonen hvor det brenner.
Falsk alarm: Er alarmen utløst ved en feil, kan den slås av på tavlen i kjellergangen i nr. 1 og 7 og ved utgangsdøren i nr. 3 og 5. Det går 3 minutter fra sirenen i leiligheten hvor alarmen er utløst til øvrige sirener i området løses ut. Avstill alarmen i løpet av disse 3 minuttene.
 

GASS

Du kjenner lukten av gass Ildstedet fungerer ikke som forutsatt

Slukke og lufte: Slukk peisen og alt levende lys. Luft ut via verandadøren. Gassen er tyngre enn vanlig luft og legger seg langs gulvet i leiligheten.
Stenge: Steng gassen i skapet på balkongen/terrassen og/eller steng gassen i skapet på bakkenivå for din seksjon. Du skal kjenne til hvor stengekranen for din seksjon ligger. Informer andre på samme stigerøret.
Varsle: Kontakt et av styremedlemmene så fort som mulig og naboer som også antas å kunne kjenne lukt. Styret skal påse at feilen blir reparert og at det foreligger dokumentasjon som viser hva som var feil og hvorledes reparasjonen er gjennomført. Ved alvorlige feil varsles brannvesenet. Styret er pålagt å varsle dsb (direktoratet for sikkerhet og beredskap).
Profesjonell hjelp: Feil på gassanlegget i din leilighet må du selv betale. Alle reparasjoner skal foretas av vår samarbeidspartner Alfa Olis. Dette for å sikre at reparasjoner blir utført forskriftmessig og at den kan følges opp ved fremtidige servicebesøk.

 

 

VANNLEKKASJE

Lekkasje i leiligheten din

Stenge: Steng av vannet i hovedkranen din. Den sitter på badet bak luken som kan åpnes med en mynt eller et flatt skrujern. Steng både varmt og kaldt vann.
Varsle: Kontakt et av styremedlemmene så fort som mulig.
Profesjonell hjelp: Feil på rør eller annet utstyr i din leilighet skal du selv sørge for å få reparert. Benytt autorisert rørlegger.
 

Vann renner ikke ned i avløpet hos deg

Stenge: Stopp all tapping av vann som fører til avløpet.
Kontrollere: Sjekk så godt du kan om sluket ditt er tett eller om avløpsrøret fra leiligheten/felles avløpsrør er tett.
Varsle: Dersom du mener det er avløpsrøret som er tett, varsler du snarest naboer som bor høyere opp enn deg, slik at disse ikke slipper ut vann før feilen er lokalisert og rettet. Ta kontakt med styremedlem dersom feilen ikke er tett sluk.
 

Du oppdager lekkasje i fellesområdet

Stenge: Steng av vannet om du kjenner plassering av aktuell stengekran.
Varsle: Kontakt et styremedlem så fort som mulig. Hovedstengekran er plassert i berederrom i nr. 1 for nr. 1 og 3, og i berederrom i nr. 7 for nr. 5 og 7. Kun styremedlemmer og vaktmester har nøkkel til disse rommene.
Profesjonell hjelp: Styremedlem vil tilkalle rørlegger ved behov.
 

HEIS

Noen står fast i heisen

Tilkalle hjelp: Kontakt et styremedlem så raskt som mulig. Styret har nøkkel og kan låse opp heisdørene for å evakuere innesperrede. Har du med deg mobilen, kontakt et styremedlem direkte. Er du uten mobil, kontakt Kone via knapp i heisen.
Service: All service av heis skal bestilles av styret.
 

ELEKTRISK ANLEGG

Strømmen går i din leilighet

Kontroller: Sjekk om det er hos deg eller i hele blokka. Vanligst er feil på nettet slik at hele området er strømløst. Er det hos deg, sjekk sikringene i sikringsskapet i boden og i gangen.
Profesjonell hjelp: Feil på elanlegg eller annet utstyr i din leilighet skal du selv sørge for å få reparert. Alle feil skal rettes av profesjonell elektriker. Husk å få samsvarserklæring. Ved feil på fellesanlegget kontakt styremedlem.
 

EL-BIL LADER

Kontroller: Sjekk sikringen i el-skapet i kjelleren. Skapet står i eget rom i gangen til garasjen i nr. 1 og nr. 7. Kontakt styremedlem for hjelp.
Profesjonell hjelp: Ved feil på ladeboks kontakt Electric Freeway, telefon 67531000. www.electricfreeway.no. Electric Freeway kan sjekke feil på anlegget via internettlinje. Ladeboksen er den enkeltes eiendom og kostnader for vedlikehold bæres av eier. Øvrig anlegg er sameiets og vedlikeholdes av sameiet. 

                                                 VIKTIGE TELEFONNUMMER

Brann 110, lokalt brannvesen 66 76 42 00
Politi 112
Ambulanse 113
Asker Rør AS 66 84 55 75,   90 89 87 74
Elektro-Term AS 66 84 90 50
Alfa Olis AS Unni Ekren (daglig leder)       Stian Andreassen                                                              (serviceleder)

23 24 40 30 (91 57 01 02)            94 82 97 52

Vaktmester             Knut Ulbråten 90 55 33 77
Styret Se annen informasjon fra styret

 

Oppmøtested ved evakuering avmerket med rødt kryss

VEILEDNING
Slik virker brannvarslingsanlegget vårt

 

Det begynner å brenne i en leilighet:

Alarmen utløses når røyken når detektor/sirene. Det går 3 minutter kun med sirene i den aktuelle leiligheten. Når de tre minuttene er over, starter sirenene i de øvrige leilighetene i oppgangen og i fellesarealene, trappoppgang, etasjeganger og garasje. Samtidig starter overtrykksviften øverst i oppgangen.

Det begynner å brenne i garasjen:

Ved brann i garasjen utløses alarmen automatisk i begge oppgangene som har dør mot den aktuelle garasjen. Det går 3 minutter fra alarmen utløses i garasjen til alarmen utløses i oppgangene og i leilighetene.

Du trykker på alarmknappen:

Alarmen utløses uten forsinkelse i den delen av bygget knappen er programmert for å dekke.

Falsk alarm:

Dersom alarmen utløses i din leilighet og du er klar over at det er falsk alarm, gå til panelet hvor alarmen kan avstilles. I nr. 1 og 7 er dette i kjelleren i gangen mellom trappoppgang og garasje. I nr. 3 og 5 er dette panelet plassert ved siden av utgangsdøren.

Utløses alarmen i garasjen og du skjønner det er falsk alarm, gå til panelet der alarmen kan avstilles. Se veiledning nedenfor.

Det er en fordel om du kan avstille alarmen i løpet av forsinkelsen på 3 minutter slik at ikke naboer unødig blir forstyrret.

Tilkall brannvesenet:

Alarmen er lokal og overføres ikke til brannvesenet. Brann må meldes på telefonnummer 110.

 

Sentral for oppgangene nr. 1 og 7

Sentralen er plassert i gangen mellom garasje og trappeoppgang i nr. 1 og nr. 7.

 

 

Hvor er alarmen utløst?

Displayet viser hvor alarmen er utløst. Eks. H 03 02. Leilighet i H for hovedetasje, 03 for tredje etasje, 02 for leilighet nummer to regnet fra venstre sett fra inngang til etasjen. For øvrig benyttes U for underetasje og K for kjelleretasje. Koden for din leilighet skal stå i karmen i inngangsdøren.

 

Falsk alarm: 

Lås opp med nøkkel som henger ved siden av sentralen.
  • Trykk på den sorte knappen (over den røde). Avstiller alarmen i sentralen.
  • Trykk på den røde knappen. Avstiller alle sirenene.
  • Trykk på den grønne knappen. Tilbakestiller systemet til normal drift.
Dersom årsaken til den falske alarmen ikke er helt borte, kan alarmen utløses på ny etter kort tid. Du må derfor være forberedt på å måtte avstille alarmen flere ganger.
Når en detektor utløses av røyk starter sirenen bare i denne enheten. Etter 3 minutter utløses de øvrige sirenene i blokka. Prøv derfor å avstille alarmen i løpet av disse 3 minuttene.
Vårt anlegg har ikke automatisk forbindelse til brannvesenet. Du trenger derfor ikke ringe brannvesenet for å fortelle at det var falsk alarm. Forutsatt at ikke brannvesenet har blitt varslet av andre pr. telefon.
Betjeningspanel for oppgangene3og5.Panelet er plassert ved inngangsdøren i nr. 3 og 5.
VEILEDNING

Manuell melder
Manuell melder
Boksen er plassert ved hver utgangsdør.
Ved brann, knus glasset og trykk på knappen. Du starter sirenen i leilighetene og fellesanlegget samt overtrykksviften i oppgangen.
Varsler ikke brannvesenet.
Ring 110!
Overtrykksvifte
Denne er plassert øverst i hver trappoppgang. Ved brannalarm starter viften og pumper luft inn i oppgangen slik at det blir et overtrykk. Dette overtrykket skal  hindre at røyk trenger ut i rømningsveien det vil si trappoppgang og etasjegang. Når du forlater en røykfylt leilighet lukk døren etter deg.

Røykdetektor/sirene
Røykdetektor/sirene
Kombinert detektor og sirene. Utløser varslingsanlegget automatisk ved røyk i rommet.
Brannalarmanlegget varsler ikke brannvesenet.
Ring 110!

Overtrykksvifte
Stenge av gassen
 
På veranda (til venstre)
Trykkreduksjon (rød), gassmåler (grå), og hovedstengekran (gul). Kranen står i lukket posisjon på bildet.
På bakkenivå (til høyre)
Stengeventil i skap på bakkenivå. Forsyner overforliggende leiligheter med gass. Kran i åpen posisjon.
NB Begge skapene åpnes med trekantnøkkel.
Hovedkraner for vann på badet
Vanntilførsel

Hovedkranene for leiligheten er plassert på badet bak en luke som kan åpnes med en mynt eller et flatt skrujern.
En kran for kaldtvann og en for varmtvann. Kranene står i åpen posisjon på bildet.
Ved lekkasje enten på vannmåler eller på innebygget vannrør vil det komme vann ut av røret på bildet til venstre. Oppdages vann på badegulvet fra dette røret, feilsøk først selv og tilkall rørlegger.
Lekkasjerør på badet