Beredskapsplan

 

 

BRANN

                                       Du ser brann eller du lukter brann

Varsle: Alarmen utløses automatisk ved røk i rom med detektor. Oppdager du brann før alarmen utløses trykk på nærmeste alarmknapp. Varsle brannvesenet på telefon 110.
Redde: Sjekk om noen trenger din hjelp.
Slokke: Ved mindre branntilløp, forsøk å slukke brannen med tilgjengelig slukkeutstyr.
Evakuere: Forlat bygningen raskest mulig. Lukk dører og vinduer, men ikke lås inngangsdøren dersom det brenner hos deg. Samling ved bommen i gangveien mot stasjonen mellom sameie I og II.
Stenge gass: Dersom det er mulig for deg, steng av gassen til den seksjonen hvor det brenner.
Falsk alarm: Er alarmen utløst ved en feil, kan den slås av på tavlen i kjellergangen i nr. 1 og 7 og ved utgangsdøren i nr. 3 og 5. Det går 3 minutter fra sirenen i leiligheten hvor alarmen er utløst til øvrige sirener i området løses ut. Avstill alarmen i løpet av disse 3 minuttene.
 

GASS

Du kjenner lukten av gass Ildstedet fungerer ikke som forutsatt

Slukke og lufte: Slukk peisen og alt levende lys. Luft ut via verandadøren. Gassen er tyngre enn vanlig luft og legger seg langs gulvet i leiligheten.
Stenge: Steng gassen i skapet på balkongen/terrassen og/eller steng gassen i skapet på bakkenivå for din seksjon. Du skal kjenne til hvor stengekranen for din seksjon ligger. Informer andre på samme stigerøret.
Varsle: Kontakt et av styremedlemmene så fort som mulig og naboer som også antas å kunne kjenne lukt. Styret skal påse at feilen blir reparert og at det foreligger dokumentasjon som viser hva som var feil og hvorledes reparasjonen er gjennomført. Ved alvorlige feil varsles brannvesenet. Styret er pålagt å varsle dsb (direktoratet for sikkerhet og beredskap).
Profesjonell hjelp: Feil på gassanlegget i din leilighet må du selv betale. Alle reparasjoner skal foretas av vår samarbeidspartner Alfa Olis. Dette for å sikre at reparasjoner blir utført forskriftmessig og at den kan følges opp ved fremtidige servicebesøk.

 

 

VANNLEKKASJE

Lekkasje i leiligheten din

Stenge: Steng av vannet i hovedkranen din. Den sitter på badet bak luken som kan åpnes med en mynt eller et flatt skrujern. Steng både varmt og kaldt vann.
Varsle: Kontakt et av styremedlemmene så fort som mulig.
Profesjonell hjelp: Feil på rør eller annet utstyr i din leilighet skal du selv sørge for å få reparert. Benytt autorisert rørlegger.
 

Vann renner ikke ned i avløpet hos deg

Stenge: Stopp all tapping av vann som fører til avløpet.
Kontrollere: Sjekk så godt du kan om sluket ditt er tett eller om avløpsrøret fra leiligheten/felles avløpsrør er tett.
Varsle: Dersom du mener det er avløpsrøret som er tett, varsler du snarest naboer som bor høyere opp enn deg, slik at disse ikke slipper ut vann før feilen er lokalisert og rettet. Ta kontakt med styremedlem dersom feilen ikke er tett sluk.
 

Du oppdager lekkasje i fellesområdet

Stenge: Steng av vannet om du kjenner plassering av aktuell stengekran.
Varsle: Kontakt et styremedlem så fort som mulig. Hovedstengekran er plassert i berederrom i nr. 1 for nr. 1 og 3, og i berederrom i nr. 7 for nr. 5 og 7. Kun styremedlemmer og vaktmester har nøkkel til disse rommene.
Profesjonell hjelp: Styremedlem vil tilkalle rørlegger ved behov.
 

HEIS

Noen står fast i heisen

Tilkalle hjelp: Kontakt et styremedlem så raskt som mulig. Styret har nøkkel og kan låse opp heisdørene for å evakuere innesperrede. Har du med deg mobilen, kontakt et styremedlem direkte. Er du uten mobil, kontakt Kone via knapp i heisen.
Service: All service av heis skal bestilles av styret.
 

ELEKTRISK ANLEGG

Strømmen går i din leilighet

Kontroller: Sjekk om det er hos deg eller i hele blokka. Vanligst er feil på nettet slik at hele området er strømløst. Er det hos deg, sjekk sikringene i sikringsskapet i boden og i gangen.
Profesjonell hjelp: Feil på elanlegg eller annet utstyr i din leilighet skal du selv sørge for å få reparert. Alle feil skal rettes av profesjonell elektriker. Husk å få samsvarserklæring. Ved feil på fellesanlegget kontakt styremedlem.
 

BILLADER

Kontroller: Sjekk sikringen i el-skapet i kjelleren. Skapet står i eget rom i gangen til garasjen i nr. 1 og nr. 7. Kontakt styremedlem for hjelp.
Profesjonell hjelp: Ved feil på ladeboks kontakt EVBox, telefon 22 41 41 01. www.evbox.no. EVBox kan sjekke feil på anlegget via internettlinje. Ladeboksen er den enkeltes eiendom og kostnader for vedlikehold bæres av eier. Øvrig anlegg er sameiets og vedlikeholdes av sameiet. Mulig produksjonsfeil på boks skal i garantiperioden (5 år fra kjøpsdato) rettes av EVBox.

                                                 VIKTIGE TELEFONNUMMER

Brann 110, lokalt brannvesen 66 76 42 00
Politi 112
Ambulanse 113
Asker Rør AS 66 84 55 75,   90 89 87 74
Elektro-Term AS 66 84 90 50
Alfa Olis AS Unni Ekren (daglig leder)       Stian Andreassen                                                              (serviceleder)

23 24 40 30 (91 57 01 02)            94 82 97 52

Vaktmester             Knut Ulbråten 90 55 33 77
Styret Se annen informasjon fra styret

 

Oppmøtested ved evakuering avmerket med rødt kryss