Gassmåleravlesning

Gassmåleravlesningen skal rapporteres på skjema som blir lagt i postkassen din. Skjemaet leveres ferdig utfylt til Morten Berntsen’s postkasse i Billingstadlia 5, innen nedenfor angitte frist.

Innleveringsfristen er 30. april og 30. november.