El-bil lading

Vi bruker EV-Box ladesystem. Nopek Elektro står for salg og installasjon av ladeboksene, mens EV-Box leverer ladebrikken og administrerer forbruket ditt. Faktura for forbruk kommer direkte fra EV-Box. Du kan lese mer om ladeboksene på www.evbox.com/no

Ladeboks bestilles hos: lars@nopek.no

Ladebrikke bestilles hos: britt.rudlang@evbox.com