Varmtvannsmåleravlesning

Ditt forbruk av varmtvann leser du av på måleren som befinner seg i skapet hvor stoppekranen for vannet befinner seg. (Ofte på badet.) Dersom det er vanskelig å lese av tallene pga dugg på glasset, betyr dette ofte at det er lekkasje og at måleren må byttes. Kontakt da Asker Rør tlf. 66845575 og henvis til avtale med Billingstad Boligsameie III. NB: Husk å notere målerstanden på den gamle måleren! 

Avlesningen leveres på skjema som blir lagt i postkassen din i løpet av november.

Husk å lese av alle tallene, også de røde. Innleveringsfristen er 30/11.