Varmtvannsmåleravlesning

Her kan du lever avlesning av varmtvannsmåleren:

https://goo.gl/forms/Xun6jyJG4NcooyEc2

Husk å lese av alle tallene, også de røde. Innleveringsfristen er 30/11.