Forsikringer

Sameiet er forsikret i Gjensidige Forsikring. Forsikringen dekker brann-, vann- og innbruddskader, glasskade i boenhet, naturskade, huseieransvar, rettshjelp, styreansvar og lovbestemt yrkesskade/-sykdom for tilfeldige, ikke fast ansatte arbeidstakere.
Skader skal meldes av den enkelte direkte til Gjensidige Forsikring på telefon 03100. Polisenummeret er 77885886. Ved skader skal styret varsles.
NB! Den enkelte sameier/beboer må selv sørge for egen innboforsikring som dekker eget innbo og løsøre. Dette omfattes ikke av sameiets forsikring.