Vannlekasje

Dersom det oppdages vannlekkasje i leiligheten må vanntilførselen stoppes umiddelbart for å hindre skade på gulvbelegg og andre bygningsdeler. Røropplegget er bygget rør-i-rør slik at en tilfeldig lekkasje i det skjulte røropplegget vil ledes vekk fra lekkasjestedet gjennom en ytre rørkappe ned til fordelerskapet som er plassert i tilknytning til badet. Fra skapet fører et drensrør vannet til et utløp på badet, i veggen ved badesluket.

Når lekkasje oppdages må stoppekranene straks stenges. Det er en stoppekran for kaldtvann og en stoppekran for varmtvann. Hvis du kan forvisse deg om lekkasjen er i enten kaldt elle varmt vann er det tilstrekkelig å stenge den aktuelle stoppekranen og tilkalle rørlegger eller dersom akutt, rørleggervakt (aktuelt på natten og i helgene – det er dyrt).

Stoppkranene befinner seg bak en luke oftest på badet i veggen nær toalettet. Luken kan åpnes med en mynt.