Nyheter

Byggetillatelse Billingstadsletta 31-35

Arbeidene med riving av eksisterende bebyggelse og oppføring av nytt forretningsbygg er startet. Idag ble det foretatt felling av trær langs gjerdet mot Billingstadlia. Mer info på Billingstadlia Huseierforening sider, https://billingstadlia.wordpress.com

Vidar Skovli (mob 91375869) kan kontaktes.

Områdeplan for Vestre Billingstad

Områdeplanen er lagt ut på  Asker kommunes hjemmeside, med en høringsfrist, 20.2.2017, https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/plansak/arealplanlegging/planarbeid/billingstadsletta-vest2/

Områdeplanen for Vestre Billingstad er en av Askers største reguleringsplaner.
Totalt vil området kunne få inntil ca. 1640 boenheter. I tillegg legger planen til
rette for utbygging av 10 avdelingers barnehage, grøntområde,
nærsenterområde med forretning og lokale servicefunksjoner. Utbyggingen av Vestre Billingstad vil pågå i mange år framover og vi vil utvilsomt bli berørt av all aktivitet her i årene framover på godt og vondt.